Pedagoogilise kollektiivi juhtimine

AKTUAALSED KÜSIMUSED, MILLELE TE SAATE VASTUSED:

 • Kuidas läheneda „loomingulistele isikutele" ja suure töökogemusega pedagoogidele?
 • Mis on kollektiivi juhtimise süsteemi ülesehitamise põhimõtted, milles iga pedagoog ja töötaja saavad oma maksimaalse panuse ühistegevusse anda?
 • Mis aitab võtta õiged juhtimisotsused vastu ja teha neid mõistavaks töötajatale uute tööülesannnete ning muutuvas olukorras?

PROGRAMMI EESMÄRGID:

 • Omandada situatsioonilist lähenemisviisi kollektiivi juhtimisel;
 • Töötada välja oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud töötajate erinevat tüüpi ülesannete täitmiseks valmisoleku täpseks hindamiseks;
 • Arendada oskust valida sobiva juhtimisstiili sõltuvalt püstitatud ülesannete keerukusest ja töötajate valmisolekust;
 • Arendada kõikide juhtimisstiilide paindliku kasutamise oskusi edu saavutamiseks uute tööülesannete ja muutuvates tingimustes.

SIHTRÜHM: põhi- ja lisahariduse õppeasutuste koolijuhtidele ja õppealajuhatajatele.

PROGRAMMI LÜHIKIRJELDUS:

Moodul 1. SITUATSIOONILINE LÄHENEMINE PEDAGOOGILISE KOLLEKTIIVI JUHTIMISELE

Kool kui elav süsteem

 • Süsteemi elemendid ja seosed
 • Pedagoogiline kollektiiv kui koolissüteemi tähtsaim osa
 • Pedagoogilisele kollektiivile iseloomulikud iseärasused
 • Kuidas juhtida loomingulisi inimesi?

Situatsioonilise lähenemisviisi sisu

 • Efektiivse juhtimise võtmed: töötajate pädevuse ja motivatsiooni seostus
 • Pedagoogi ettevalmistuse 4 etappi – küpsuse 4 taset
 • Kuidas hinnata pedagoogi küpsuse taset ja tema valmisolekut püstitatud tööülesannete täitmiseks

Juhtimisstiili neli tüüpi

 • Oma juhtimisstiili diagnostika
 • Teatud töötajate ja pedagoogilise kollektiiviga koostöö kõige efektiivsema viisi valimine
 • Töötajate küpsuse taseme arvestamine tööülesannete jagamisel
 • Paindlikkuse arendamine juhtimisstiilide rakendamisel

Moodul 2. PEDAGOOGILISE KOLLEKTIIVI JUHTIMINE MUUTUVATES TINGIMUSTES

Sobiva juhtimisstiili teadlik valimine

 • Juhendusstiili rakendamine. Püstitatud tööülesande täitmisest arusaamise kontrollimise viis ja samm-sammult kontrollimine.
 • Veenva stiili rakendamine. Juhendamise ja toetamise ühendamise kunst. Arendav tagasiside.
 • Nõustamisstiili rakendamine. Alluva toetamine ja motiveerimine tööülesande täitmisel. Juhtimine couching stiilis.
 • Delegeeriva stiili rakendamine. Loomingulise vabaduse ja tulemuste kontrollimise ühendamise kunst.

Pedagoogilise kollektiivi juhtimine välissituatsiooni muutuvates tingimustes uute tööülesannete tekkimisel

 • Uute situatsioonide ja keeruliste tööülesannete tekkimisel inimfaktoriga seotud riskide ennustamise ja vältimise viisid.
 • Uute tööülesannete ja situatsiooni muutmise suhtes erinevatel positsioonidel asuvate inimestega koostöö viisid

MEETODID: mini-loengud, arutelud, harjutused pädevuste kinnistamiseks, rühmatööd, videoanalüüs, äri- ja rollimängud.