Õppeasutustele

Õppeasutustele

 Meie Eterna Koolituskeskus pakub õppeprogramme, mis on arendatud õppeasutuste direktoritele, õppealajuhatajatele, pedagoogidele ja laste arendamise valdkonnas töötavatele spetsialistidele, kes on avatud pedagoogika innovatsioonilistele lähenemisviisidele, mis toetavad lapse eripära ja tema tugevaid külgi, tema unikaalse geneetilise potentsiaali arendamist. Antud õppeprogrammide raames pööratakse erilist tähelepanu pedagoogide ja HEV-laste vahelisele koostööle. See on kaasaegse pedagoogika tähtis osa, mis tagab individuaalset lähenemist igale lapsele, lähtudes tema unikaalsusest. Lisaks käsitletatkse stressitaluvuse tõstmise mehhanismi ja professionaalse läbipõlemise profülaaktika viiside teemasid.

11.04.19 18.12.19
Tallinn
Eripedagoogika (320)

11.04.19 15.08.19
Jõhvi
Eripedagoogika (I osa)

11.04.19 15.08.19
Tallinn
Eripedagoogika (I osa)

11.04.19 18.12.19
Jõhvi
Eripedagoogika (320)

12.04.19 12.08.19
Jõhvi
Eripedagoogika (II osa)

14.05.19 21.01.20
Tallinn
Eripedagoogika (320)

14.05.19 19.09.19
Jõhvi
Eripedagoogika (I osa)

14.05.19 19.09.19
Tallinn
Eripedagoogika (I osa)

14.05.19 21.01.20
Jõhvi
Eripedagoogika (320)

15.05.19 13.09.19
Jõhvi
Eripedagoogika (II osa)

12.06.19 19.02.20
Jõhvi
Eripedagoogika (320)

12.06.19 16.09.19
Jõhvi
Eripedagoogika (I osa)

12.06.19 16.10.19
Tallinn
Eripedagoogika (I osa)

12.06.19 19.02.20
Tallinn
Eripedagoogika (320)

13.06.19 14.10.19
Jõhvi
Eripedagoogika (II osa)