Kohustuslikud koolitused
Eterna Koolituskeskus OÜ on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu koolituskaardiga siin.

Taga enda ja oma töötajate ohutus!

Tule koolitusele, mis aitab Sul igas äärmuslikus olukorras asjatundlikult ja tõhusalt tegutseda.

Kellele on koolitused mõeldud?

Mis tahes ettevõtte töötajatele, olenemata selle ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast või töötaja ülesannetest ettevõttes.

Peamised koolitussuunad

 • Tuleohutus
 • Esmaabi
 • Töötervishoid ja tööohutus
 • Toiduhügieeni koolitus
 • Troppija koolitus
 • Tõstukijuhi koolitus

Miks see on tähtis?

Need koolitussuunad on kõigile ühised ning pakuvad selget ja järjepidevat kava hädaolukordades tegutsemiseks, aidates töötajatel säilitada oma elu, tervist ja töövõimet.

Nende suundade kohustuslik koolitusvajadus on reguleeritud õigusaktidega.

Tähelepanu! Head ettevõtete juhid! Personali kvaliteetne väljaõpe selles valdkonnas võib tagada:

 • tööõnnetuste ja vigastuste arvu vähenemise;
 • kulude optimeerimise.

Õppevormid

 • Kontaktõpe ja e-õpe.
 • Koolitus ettevõtte tellimusel.
 • Koolitus avatud rühmades.

Meie eelised

 • Asjatundlikud koolitajad.
 • Kohalesõit igasse Eesti linna.
 • Meie keskuses on mugavad ja hubased klassiruumid ning kosutavad kohvipausid.
 • Võimalus liituda e-õppega igast maailma nurgast.
 • Uusimate tehniliste vahendite kasutamine.
 • Võimalus saada väljaõpet eesti ja vene keeles.
 • Soodne hinnapakkumine.
 • Koolitus kliendi territooriumil, e-keskkonnas või meie koolituskeskuses.

Töötervishoiu ja tööohutuse koolitused on investeering Sinu ettevõtte turvalisse tulevikku!