Juhtimine
Eterna Koolituskeskus OÜ on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu koolituskaardiga siin.

Juhtimine

Juhtimine on kunst, mis hõlmab inimeste ja ressursside juhtimist, et saavutada püstitatud eesmärgid. Tõhus juhtimine on iga ettevõtte edu alus.

Tänapäeva maailmas peavad ettevõtted pidevalt ajaga kaasas käima ja muutuvate tingimustega kohanema. See eeldab ettevõtete juhtidelt suurt asjatundlikkust ja nüüdisaegsete juhtimismeetodite tundmist.

Meie koolituskeskus pakub juhtidele koolitusi ja seminare, mis aitavad:

 • arendada tõhusa juhi oskusi: eesmärke seada, ülesandeid delegeerida, otsuseid vastu võtta, töötajaid motiveerida ja konflikte lahendada;
 • tõhustada personalijuhtimist: valida meeskonda, töötada välja motivatsioonisüsteem, luua töökeskkonnas soodne psühholoogiline õhkkond;
 • parandada äriprotsesside juhtimise tulemuslikkust: protsesse optimeerida, tööviljakust suurendada ja kulusid vähendada;
 • muuta ettevõtte juhtimise võimalikult lihtsaks ja tõhusaks.

Meie eelised

 • Personaalne suhtumine: võtame arvesse Sinu vajadusi ja eesmärke, et juhtimiskoolitus oleks võimalikult kasulik.
 • Tõhusad õppemeetodid: kasutame erinevaid õppemeetodeid, et materjali omandamine oleks võimalikult lihtne.
 • Pädevad koolitajad: meie koolitajatel on pikaajaline kogemus juhtimises ning nad on valmis oma teadmisi ja kogemusi Sinuga jagama.

Õppemeetodid

Kasutame juhtide koolitamisel õppemeetodeid, mis võimaldavad osalejatel omandada praktilisi teadmisi ja oskusi.

 • Lühiloengud: lühikesed teoreetilised loengud.
 • Praktilised ülesanded: konkreetsete oskuste arendamiseks ettenähtud ülesannete lahendamine.
 • Äri- ja rollimängud: reaalsete olukordade imiteerimine, kus osalejad saavad vajalikke oskusi harjutada.
 • Temaatilised ülesanded: konkreetsete teemade õppimiseks ettenähtud ülesannete lahendamine.
 • Ajurünnak: probleemi kollektiivse lahendamise meetod.
 • Arutelud: päevakajaliste küsimuste arutamine.
 • Motivatsiooniga seotud arutelud: töötajate motiveerimisega seotud küsimuste arutamine.
 • Juhtumianalüüs: reaalsete olukordade analüüs.

Interaktiivne meetod

Juhtide koolitused toimuvad interaktiivses vormis, mis võimaldab osalejatel õppeprotsessist aktiivselt osa võtta. Osalejad jagavad oma teadmisi ja kogemusi, arutavad probleemküsimusi ja otsivad lahendusi. Selline õppevorm võimaldab osalejatel koolitusest kõige suuremat kasu saada.

Kellele on koolitus mõeldud?

Meie juhtimiskoolitused ja -seminarid on mõeldud ettevõtete juhtidele ja omanikele, aga ka kõigile teistele, kes soovivad oma juhtimisoskusi parandada.

Meie juhtimiskoolitused aitavad Sul püstitatud ärieesmärke saavutada.

Vali sobiv koolitus ja loo edukas ettevõte!

Lisateave: +372 5819 0798 | koolitus@eterna.ee