Tegevusjuhendaja

Õppekava on koostatud vastavalt sotsiaalministri määrusega heaks kiidetud programmile, RTL 2009, 31 405. “Tegevjuhtide koolitus- ja täiendõppeprogrammide rakendamine”

Sihtgrupp:

inimesed, kes soovivad töötada erisotsiaalkindlustuse valdkonnas. Vaja on vähemalt keskharidust ja soovi töötada psüühikahäiretega inimestega.

Koolituse eesmärk:

Erivajadustega inimeste tegevuste juhina töötamiseks vajalike teadmiste omandamine, mis võimaldab tegevjuhil erivajadustega inimesi nõustada, et nende sotsiaalseid oskusi ja igapäevaste toimingutega toimetulekut parandada ning vajalikku välisabi kindlustada.

Kursuse läbimisel osaleja:

 • saab ülevaate tegevjuhi tööst, tegevjuhi rollist, tema kohustustest ja õigustest;
 • saab teada, milliseid teenuseid peaks tegevjuht osutama;
 • omandab psühholoogiaalaseid teadmisi;
 •  suudab tõhusalt suhelda klientide ja nende ümbruskonnaga;
 •  omandab teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad tal vajadusel esmaabi anda.

Õppekeel: vene keel

Õppekava

Sotsiaalabi psüühiliste erivajadustega inimestele

 • Tegevjuhi töö põhialused
 • Tegevjuhi roll sotsiaalhoolduse valdkonnas, vastutus, kompetentsid
 • Tegevjuhi isiklikud omadused
 • Eesti erisotsiaalkindlustuse põhialused
 • Sotsiaalkindlustuse eriteenused
 • Tegevjuhi tegevust reguleerivad õigusaktid                                                                        
 • Sotsiaalkindlustuse eetilised aspektid
 • Inimõigused sotsiaalkindlustuses

Üldteadmised psüühiliste erivajadustega inimeste kohta

 • Inimarengu elutsükkel
 • Arengupsühholoogia alused
 • Vaimsed häired
 • Psühhopatoloogia
 • Vaimse arengu puue ja seksuaalsus
 • Raske tervisepuue
 • Terviseseisundi jälgimine
 • Psühhiaatrias kasutatavad ravimid

Töö erisotsiaalkindlustusteenuste kasutavate inimestega

 • Erihooldusteenuseid tarbivad sihtrühmad
 • Meeskonnatöö erisotsiaalkindlustuses
 • Füüsilised ja vaimsed puuded
 • Teenuste osutamine tegevjuhi töös. Kõige sagedamini osutatavad teenused
 • Sotsiaalsed oskused ja igapäevase elu korraldamine

Klientidega töötamise alused

Suhtlemise alused

 • Tööd soodustavad ja takistavad tegevjuhi isikuomadused. Oma ressursside otsimine ja stressiga toimetulek. Kunstiteraapia
 • Psüühiliste erivajadustega inimestega suhtlemise eripärad
 • Klientidega töötamise meetodid, reaalsusele orienteerumise tehnika
 • Terapeudilised ja arendavad tegevused klientidega töötamisel
 • Probleemse käitumise juhtimine

Spetsiifilised oskused tegevjuhi töös

 • Tegutsemisvõime
 • Sihipärane tegevus
 • Psüühiliste erivajadustega inimese tegevuse analüüs, kohanemine ja hindamine
 • Tegevuse kavandamine

Esmaabi

 • Taaselustamine
 • Väline verejooks
 • Šoki olemus ja selle sümptomid
 • Haavad, vigastused ja luumurrud
 • Mürgistus
 • Naha söövitused, põletushaavad, külmakahjustused

Kursuse kestus: 260 ak.tundi (170 akadeemilist tundi klassitööd ja 90 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

Toimumiskoht:  Uus 2, Jõhvi

Koolitus võib toimuda nii õpperuumis kui ka veebikeskkonnas. Veebikeskkond võimaldab õppijal osaleda koolitusel, lahkumata kodunt või töölt, siis, kui tal ei ole võimalust tulla õpperuumi. Veebikeskkonna kasutamine annab meie koolituskeskusel võimaluse kaasata õppetöösse kõrgkvalifitseeritud lektoreid/õppejõude, vaatamata koolituse toimumise kohale. Veebikeskkonna kasutamise juhendiga võib tutuvuda siin. 

Lisainformatsioon: tel +372 526 3216, +372 5819 0798 ja e-postil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Algus Lõpp Linn / Asukoht Kursuse nimi
10.03.21 08.07.21 Jõhvi Tegevusjuhendaja
10.03.21 08.07.21 Tallinn Tegevusjuhendaja
12.04.21 12.08.21 Tallinn Tegevusjuhendaja
12.04.21 12.08.21 Jõhvi Tegevusjuhendaja
17.05.21 09.09.21 Jõhvi Tegevusjuhendaja
17.05.21 09.09.21 Tallinn Tegevusjuhendaja