Huvikool 4–18-aastastele lastele

Innustame lapsi rõõmuga õppima!

Meie koolis on olemas kõik, mida vaja, et arendada lapse potentsiaali, ainulaadseid omadusi ja loovust: arendav keskkond, personaalne lähenemisviis ja tähelepanelikud õpetajad.

Meie kool on loodud selleks, et lastel oleks lihtne ja meeldiv teadmisi omandada, õppimisest vaimustuda ning õnnelikuks ja edukaks kasvada.

Õppesuunad

Koolieelikute arendamine

(eesti, vene või inglise keeles)

Integreeritud tunnid aitavad lapsel intellektuaalselt, sotsiaalselt, emotsionaalselt ja psühholoogiliselt uueks eluetapiks valmistuda

Võõrkeeled

Inglise, eesti ja prantsuse keel (rühmad moodustatakse vanuse ja taseme alusel)

Kõne arendamine

Individuaalsed arendavad tunnid koos logopeediga, et parandada kõne- ja psühhofüüsilisi häireid

Suvelaager

Uued teadmised, intellektuaalsete, loominguliste ja sportlike oskuste treenimine, eakaaslastega suhtlemisest saadav energia- ja positiivsuse laeng

Registreerimine suvistesse päevalaagritesse on avatud

Kutsume 813-aastaseid lapsi unustamatut suvevaheaega veetma.

Lapsi ootab ees:

  • põnev programm, väljasõidud loodusesse, iga päev soe lõunasöök, piknikud;
  • kogenud juhendajad, kes oskavad luua rõõmsat ja turvalist keskkonda.

Kõik laagrid kestavad esmaspäevast reedeni (5 päeva) kell 10.00–15.00.

Vali sobiv laager ja registreeri laps juba täna!

Kohtade arv on piiratud.

Koolieelikute arendamine

4–7-aastastele lastele

uued sõbrad

arendavad mängud ja tegevused,
mille käigus õpitakse sotsiaalseid oskusi ja suhtlemist

loomingulised tunnid ja meisterdamine

Õpime eesti keelt mängides!

Eesti keele tund, mis toimub mängulises vormis. See võimaldab lapsel lihtsasti ja kaasahaaravalt sõnavara täiendada, tähtsat materjali sujuvalt omandada ja kõnekeelt harjutada. Lõbusas ja põnevas vormis toimuv eesti keele õpe ei ole mitte üksnes tõhus, vaid tekitab ka huvi kooli minemise vastu.

Õpime mängides!

Lugemis- ja kirjutamisoskuse, kõne ja matemaatika arendamine emakeeles mängulises vormis on koolieelikute jaoks kõige tõhusam õppemeetod. Mitmesugused tegevused arendavad koolieeliku loogilist ning ruumilist ja kujundlikku mõtlemist ning võimaldavad avada tema loomingulist potentsiaali. Laps tunneb end koolimineku eel enesekindlamalt.

Learning through play!

Inglise keele õpe mängulises vormis. Lõbusad ja kaasahaaravad tegevused võimaldavad lapsel teavet lihtsamini vastu võtta ja julgemini rääkida.

Alusta oma lapse keeleoskuse arendamist juba praegu ja Sa näed, millist soodsat mõju see avaldab tema üldisele arengule ja edaspidisele edukusele!

Kõne arendamine

Kui Sinu lapsel on hääldamisraskused, tema kõne on ebaselge või tal on muud kõnehäired, võib meie logopeed-defektoloog ehk kõneravi spetsialist teda aidata.

Kogemus näitab, et logopeediline abi on eriti tõhus 3–7-aastaste laste puhul.

Tunnid on individuaalsed, 1–2 korda nädalas 30 minuti kaupa.

Enne tundide algust tehakse tasuta esmane nõustamine (10 min), kuhu laps peab tulema koos vanemaga. Logopeed teeb diagnostika, selgitab välja kõneravi vajadused ja sõnastab peamised ülesanded, mida tundides lahendama asutakse.

Logopeed koostab igale lapsele individuaalse programmi, võttes arvesse lapse vanust ja kõnehäirete iseloomu.

Kogu programmi käigus nõustab logopeed ka vanemaid, selgitades, kuidas toetada last tundide vahele jääval ajal kodus.

Kõneravi tõhusus oleneb logopeedi, lapse ja tema vanemate koostööst.

Aitame rõõmuga kaasa Sinu lapse kõne arendamisele!

Võõrkeeled

koolilastele

Inglise keel

Eesti keel

Prantsuse keel

Selleks, et lapsed omandaksid võõrkeeli edukamalt, järgime õppetöö korraldamisel järgmisi põhimõtteid:

mängulised tegevused, et kujundada positiivset suhtumist keeleõppesse;

selliste õppemeetodite kasutamine, mis aitavad kõige enam kaasa kõnekeele arengule;

individuaalne lähenemisviis;

aktiivõppe meetodite rakendamine: rollimängud, arutelud jne;

õppematerjalide valikul lähtume õpilaste teadmiste tasemest ja individuaalsetest omadustest;

interaktiivsete õppemeetodite kasutamine: õppevideote vaatamine ja sellele järgnev arutelu, arendav e-õpe jne.

Õppevorm

Meil kehtib astmeline õppesüsteem. See tähendab, et õppeaasta lõpus liiguvad lapsed edasi raskema tasemega rühma.
Rühmad moodustatakse vanuse ja taseme järgi. Tasemete määramiseks korraldab õpetaja õppeaasta alguses vestluse või testi. Igal rühmal on oma nimi, mis vastab õppekava raskusastmele.
Meie koolis rakendatakse integreeritud õppemeetodit: tänu eri õppeviiside lõimimisele areneb laps mitmekülgsemalt.
Õppematerjalid annab kool. Õpilase kõik tööd kogutakse tema portfooliosse. Portfooliot hoitakse koolis või antakse koju kaasa (õpetaja äranägemisel). Lapsevanemad saavad jälgida oma lapse edusamme lapse portfoolio alusel.
Õppetöö toimub Eesti haridusministeeriumi kinnitatud õppekava ning õppe- ja tunniplaani järgi.
Õppeaasta lõpus saavad õpilased tunnistuse, mis näitab aasta lõpuks saavutatud võõrkeeleoskuse taset.

Õppekorraldus

Laste huvikooli õppeaasta algab septembri teisel nädalal ja lõpeb mai viimasel nädalal. Koolis on ette nähtud talve- ja suvevaheaeg.
Rühmaõpe toimub kindla tunniplaani järgi üks või kaks korda nädalas, olenevalt laste vanusest ja õppekavast.
Koolieelikute ja algklassiõpilaste tund kestab 45 minutit. Vanemate õpilaste tund kestab 60 minutit.
Tunnid toimuvad meie klassiruumides aadressil :
Estonia pst 15, Iidla, Kohtla-Järve.
Kooli kontaktandmed:
Telefon +372 58333673
e-post lastekool@eterna.ee

Kas on küsimusi?

Saada päring ja me aitame leida Sinu lapse jaoks sobiva õppekava