Laomajanduse töötaja

Eterna Koolituskeskus OÜ on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu koolituskaardiga siin.

Kursuse kohta

Kas unistad stabiilsest ja nõutud elukutsest?

Kas tahad oma oskusi täiendada ja uuele ametikohale kandideerida?

Meie koolituskeskus pakub täiendkoolitust laomajanduse erialal.

Laotöötaja koolitus on Sinu võimalus omandada ajakohased teadmised ja oskused, mis on vajalikud laos töötamiseks.

Kellele see koolitus kasulik on?

 • Neile, kes soovivad omandada uue elukutse.
 • Neile, kes soovivad ennast laotöötajana täiendada ja oma oskusi parandada.

Õppekava

 • Õppekavaga saad tutvuda siin.
 • Koolituse maht: 221 ak t (167 ak t auditoorset tööd ja 54 ak t iseseisvat tööd).

Koolitajad

Sirje Vallas, Maxim Puškin, Anne Pardel

Pärast koolituse läbimist:

 • omandad
  • kutsealased teadmised ja oskused, mis vastavad
  • riikliku kutsestandardi „Laotöötaja, tase 4“ nõuetele;
  • kindluse, et saad hakkama kõikide laos töötamisega seotud ülesannetega;
  • oskuse töötada meeskonnas ja suhelda tulemuslikult klientidega;
  • teadmised kehtivate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete ning laotöödega seotud õigusaktide kohta ja oskuse neid järgida;
  • eesti keele algtaseme, et seda oma kutsetegevuses kasutada,
 • oskad
  • teha laotoiminguid kiiresti ja tõhusalt;
  • tagada kaupade ja muude materiaalsete väärtuste säilimise;
  • vormistada laodokumentatsiooni;
  • kasutada laotöös vajalikke arvutiprogramme;
  • suhelda klientide ja kolleegidega;
  • kujundada oma karjääri laonduse ja logistika valdkonnas.

Koolituse eelised

 • Vastavus riikliku kutsestandardi nõuetele.
 • Koolituse praktiline suunitlus.
 • Koolituse läbimist tõendav tunnistus.

Võta meiega ühendust, et saada lisateavet pakutavate koolituste kohta: +372 5819 0798 | koolitus@eterna.ee

Ajakava