Tegevusjuhendaja

Eterna Koolituskeskus OÜ on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu koolituskaardiga siin.

Kursuse kohta

Kas unistad töökohast, kus Sinu panus on tõeliselt tähtis?

Kas tahad pakkuda tuge neile, kes vajavad erilist hoolt?

Tegevusjuhendaja on just see elukutse, mida vajad selleks, et olla inimestele toeks.

Tegevusjuhendaja koolitus põhineb kutsestandardil, millega on kehtestatud ranged nõuded ning mis tagab Sulle ajakohased teadmised ja oskused, mida vajad eduka karjääri kujundamiseks.

Õppekava on koostatud kutsestandardi „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 alusel.

Asu tööle arenevas valdkonnas, kus saad luua toetava keskkonna psüühiliste erivajadustega inimestele.

Kellele see koolitus kasulik on?

 • Inimestele, kes tahavad omandada teadmisi ja oskusi selle kohta, kuidas hooldada puudega täiskasvanut.
 • Puudega inimese lähedastele ja sõpradele.
 • Spetsialistidele, kes juba töötavad erihoolekande valdkonnas, kuid soovivad oma kutseoskusi arendada.
 • Kõigile, kes tunnevad, et vajavad hooldust ja tuge.

Mida koolitus pakub?

 • Kliendiga koostöö tegemise oskus: tõhus suhtlemine, tegevuse analüüsimine, tegevusvõime hindamine, koostöömeetodid.
 • Praktilised oskused: hooldusvõtted (ohutuse tagamine, abistamine igapäevaelu toimingutes, hügieeni tagamine), tegevusplaani koostamine (individuaalse kava väljatöötamine), terviseseisundi jälgimine.
 • Lisateemad, mis hõlmavad tööks vajalikke põhi- või erioskusi.

Õppekava

Õppekavaga saad tutvuda siin.

Koolituse maht

260 ak t (176 ak t auditoorset tööd, sealhulgas 16 ak t esmaabi koolitust, 68 ak t praktikat ja 16 ak t iseseisvat tööd)

Koolitajad

Aleksandr Martõnov, Anželika Lensment, Galina Novitskaja, Jelena Morozova, Tamara Malishava, Aleksandr Boiko

Pärast koolituse läbimist:

 • omandad tegevusjuhendaja töö põhitõed;
 • omandad teadmised ja oskused, mida on vaja psüühiliste erivajadustega inimeste tegevusjuhendajana tegutsemiseks;
 • oskad arendada ja toetada klientide sotsiaalseid oskusi ja tegevusvõimet;
 • suudad tagada hoolealustele vajalikku tuge;
 • oskad teha koostööd teiste erihoolekande valdkonna spetsialistidega;
 • oskad kasutada IT-vahendeid teabe hankimiseks, loomiseks, mõistmiseks ja esitamiseks;
 • oskad anda esmaabi;
 • oskad koostada individuaalseid tegevuskavasid psüühiliste erivajadustega inimestele.

Tegevusjuhendaja koolitusel osalemise eeldused:

 • kesk- või kõrgharidus;
 • emotsionaalne vastupidavus ja valmisolek töötada inimestega, kellel esinevad vaimse tervise probleemid.

Koolituse eduka läbimise ja tunnistuse saamise eelduseks on tegevusplaani koostamine, mis on iseseisva töö osa.

Tegevusplaan tuleb koostada nõuetele vastavas vormis ja see näitab, et õppija oskab analüüsida psüühilise erivajadusega inimese seisundit ja koostada tema jaoks sobiva tegevusplaani. Tegevusplaan tuleb esitada kirjalikult ja seda tuleb kaitsta suuliselt.

Toeta erivajadustega inimesi nende püüdluses iseseisvama elu poole! Tule tegevusjuhendaja koolitusele ning alusta oma teekonda selles erakordses ja väga tähtsas valdkonnas!

Kas on küsimusi? Võta meiega ühendust: +372 5263 216 | koolitus@eterna.ee

Ajakava