Eripedagoogika eelkooliealistele õppeasutustele

Koolituse eesmärk:

Aidata õpetajal märgata ja analüüsida selliseid erinevusi õpilase arengus, mis nõuavad individuaalset õppekava; tutvuda mõningate pedagoogiliste võtetega, mis on vajalikud inklusiivses koolieelses lasteasutuses; anda seadusandlusest ülevaade töötamaks erivajadustega lastega; õpetada käsumeetodil lähenemist pedagoogilises praktikas.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab töötada erivajadustega lastega;
 • arendab ja toetab erivajadustega lapsi.

Õppesisu

HEV-laste õppe- ja kasvatustöö põhimõtted

 • HEV-laste toetamise korraldus.
 • Erivajadustega laste vastuvõtmise alused ja kord õppeasutuses.
 • Kasvatuslike ja hariduslike erivajadustega lastega inklusiivne töö
 • Erivajadustega laste määratlemise põhimõtted.
 • Arengupsühholoogia ülevaade. Individuaalsed iseärasused ja nende arvestamine õppetöös.
 • HEV-laste arengu jälgimine.
 • Individuaalse arengu jälgimise kaardid.

HEV-laste arengu toetamine

 • Kes on kasvatuslike ja hariduslike erivajadustega lapsed tänapäeval?
 • Käitumislikud arengu häired (laste agressioon, erinevad sündroomid ja nende ületamine, hüperaktiivsuse sündroom jt).
 • Erivajadustega laste tunnetuse, tähelepanu, mälu ja mõtlemisprotsesside iseärasused.
 • Intellekti arengu häired ja vaimne taandareng.
 • Autism (mõiste ja diagnoos). Õppeasutuse võimalused.
 • Lapse arengu iseloomustuse kirjeldamine õpetaja poolt

HEV-lastele teenuste osutamise töö korraldamise alused

 • Pedagoogde ja vanemate koostöö HEV-laste õpetamisel.
 • Vanemate psühholoogiline tugi. HEV-laste vanematega töö.
 • HEV-laste toetamine ja neile teenuste osutamine.
 • HEV-lastele sobiva keskkonna loomine
 • Meeskonnatöö roll HEV-laste toetamisel ja õpetamisel

Õppekava

Koolitajad: А. Lensment, G. Tarassova.

Koolituse kogumaht: 130 ak. tundi (80 ak. tundi auditoorset tööd ja 50 ak. tundi iseseisvat tööd)

Õppekeel: vene keel

Õppemaks: 

 • 760.00 eurot + km

Hinnas on koolitusteenused, õppematerjalid.

Koolitus võib toimuda nii õpperuumis kui ka veebikeskkonnas. Veebikeskkond võimaldab õppijal osaleda koolitusel, lahkumata kodunt või töölt, siis, kui tal ei ole võimalust tulla õpperuumi. Veebikeskkonna kasutamine annab meie koolituskeskusel võimaluse kaasata õppetöösse kõrgkvalifitseeritud lektoreid/õppejõude, vaatamata koolituse toimumise kohale. Veebikeskkonna kasutamise juhendiga võib tutuvuda siin.

Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

Töötajaõpi sinine

 

 

 

 

REGISTREERIMINE JA LISAINFORMATSIOON: +372 5263 216 | koolitus@eterna.ee

Algus Lõpp Linn / Asukoht Kursuse nimi
09.09.24 20.12.24 Jõhvi Eripedagoogika eelkooliealistele õppeasutustele
09.09.24 20.12.24 Tallinn Eripedagoogika eelkooliealistele õppeasutustele