Projektide juhtimise alused

Koolituse eesmärk:

Omandada baasteadmised projektide juhtimisest ning saada terviklik arusaam ja teadmised, kuidas ellu viia projekte nii organisatsioonis kui ka isiklikus elus.

Koolituse lõpuks õppija:

  • Oskab planeerida projekti ja kirjeldada selle tulemusi, määrata meetodit ja arvutada rakendamiseks vajalikke vahendeid;
  • Oskab määratleda peamisi nõudmisi projektile, piiranguid, eeldusi ning riske.
  • Oskab valida ja planeerida parima tee projekti ellu viimiseks, kindlustada katkematu projektimeeskonna töö;
  • Oskab viia läbi seiret ja projekti tõhususe kontrolli, et jääda aja- ning eelarveraamidesse;
  • Oskab projektijuhtimise töös rakendada vajalikke tööriistu ja oskusi.

Õppesisu:

SISSEJUHATUS

Erinevus projekti ning rutiinsete tegevuste abil. Projekti juhtimisprotsess. Traditsiooniline või paindlik projektide juhtimine. Kuidas organisatsiooni struktuur ning kultuur mõjutavad projektide juhtimist? Tööriistad projekti juhtimises.

PROJEKTI STRUKTUUR

Projekti sisu juhtimine. Projekti cope (piiride laienemine). Projekti elutsükkel. Projekti sidusrühmad. Projekti tööressursid. Projekti kommunikatsioon. Projekti lõiming.

PROJEKTI ALGATAMINE

Projekti eesmärgi ning ülesannete määratlemine. Projekti nõuete välja töötamine. Projekti tulemuste määratlus ning edukuse kriteeriumid. Projekti põhikirja koostamine. Kuidas saada Kuidas saada heakskiit projekti elluviimiseks?

PROJEKTIPLAANI ARENDAMINE

Tööjaotusstruktuuri loomine. Projekti aja ning maksumuse hinnang. Ressursside juhtimise plaani loomine. Projekti töögraafiku ning eelarve koostamine. Projekti kvaliteedi juhtimise plaani loomine. Hankeplaani väljatöötamine.

PROJEKTI RAKENDAMISE AJAGRAAFIKU KOOSTAMINE

Kuidas leida ülesannete jaoks vajalikke ressursse? Projekti verstapostid ning kriitilise tee analüüs. Kriitiline kett. Kuidas lühendada projekti graafikut? Projekti baasliin. Projekti riskide määratlemine ning nende maandamine.

PROJEKTI ELLUVIIMINE

Projektimeeskonna loomine ja arendamine. Тõhusa suhtluse tehnikad. Projektimeeskonna juhtimine. Kuidas juhtida kaugmeeskondi? Kuidas viia tõhusalt läbi koosolekuid?

PROJEKTI ARENGU SEIRE NING KONTROLL

Kuidas koguda andmeid? Projekti ajakava haldamine. Kulude arvestus ning nende jälgimine projekti käigus. Probleemide lahendamine projekti käigus.

PROJEKTI LÕPETAMINE NING LÕPUTEGEVUSED

Kuidas saada kliendilt kinnitus, et projekt on lõppenud? Saadud õppetundide dokumenteerimine.

Kuidas valmistada ette projekti lõpparuannet? Projekti sulgemine ja üleandmine.

PRAKTIKA

Praktiliste ülesannete ning kodutööde täitmine.

HINNANG

Esitlus ning projekti kaitsmine.

Sihtrühm: Kursusele on oodatud juhid, keskastmejuhid, personali- ning arendusspetsialistid, alustavad projektijuhid, juhtivad projektijuhid, organisatsiooni töötajad, kes peale oma põhitöö osalevad firma arenguks loodavates projektitöödes, aga ka kõik soovijad vanuses 18+

Koolituse kogumaht: 70 ak tundi (55 ak tundi auditoorset tööd и 15 ak tundi iseseisvat tööd).

Koolitajad: J. Bõstrova, E. Morozova.

Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

Töötajaõpi sinine

 
 
 
 
 

 

REGISTREERIMINE JA LISAINFORMATSIOON: +372 5560 5751 | See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Algus Lõpp Linn / Asukoht Kursuse nimi
21.03.24 31.05.24 online Projektide juhtimise alused
18.04.24 26.06.24 online Projektide juhtimise alused