Täiskasvanute koolitaja (andragoog)

andr 2 

Koolituskava on koostatud kooskõlas Eesti kutsestandardiga ning vastab täiskasvanute koolitaja kutse kvalifikatsiooni 6. tasemele.

Koolituse eesmärk:

Õpetajate ametipädevuste kvaliteetne muutumine ning areng, mis on  vajalik täiskasvanuhariduse valdkonna erialaste probleemide lahendamiseks.

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab baasteadmisi täiskasvanuhariduse korralduse valdkonnas;
 • viib iseseisvalt läbi koolitusvajaduste analüüsi, kujundab õpieesmärgid lähtudes õppijate eesmärkidest ning korraldab õppe täiskasvanud õpilastele, arvestades nende individuaalseid ning ealisi iseärasusi;
 • rakendab kaasaegset lähenemist ning kasutab haridusliku disaini tehnoloogiaid koolituste ning treeningute loomiseks, kasutades nii võrguühenduseta kui võrguühendusega vorme;
 • valdab võtteid, kuidas korraldada õpet nii, et õppurid jääksid õppeprotsessis aktiivseteks ning motiveerituteks;
 • oskab praktikas kasutada kommunikatiivseid võtteid, et edastada teavet kõige kättesaadavamal ja paindlikumal viisil, oskab töötada raskete osalejatega.

ÕPPESISU:

Andragoogika olemus, mõisted ja põhimõtted

 • Täiskasvanute õpe elukestva õppe süsteemis.
 • Täiskasvanu kui õpisubjekt. Andragoogika olemus ning roll.
 • Täiskasvanute õpetaja kutsestandard Eestis.
 • Täiskasvanute koolituse seadus.
 • Täiskasvanute õpetaja eetika.
 • Täiskasvanute koolitaja pädevused.

Täiskasvanuhariduse kontseptsioonid ja tehnoloogiad

 • Täiskasvanuhariduse arengu teooria ning praktika ajalooline tagasivaade.
 • Vanuseline periodiseerimine täiskasvanute tööalase ning isikliku kohanemise probleemide lahendamisel.
 • Аndragoogika ja akmeoloogia. Meisterliku tegevuse suutlikkuse probleem
 • Kohanenud täiskasvanuhariduse süsteemid.

Hariduslik disain

 • Andragoogika õppe käsitlused.
 • Täiskasvanuõppe protsessikaart. Disain läbi õpimudelite.
 • Õppimise kujundamine läbi õppija kogemuse.
 • Õppemeetodite klassifikatsioon, vormi ning vahendite valiku põhimõtted.
 • Elektroonilise ja mobiilse hariduse tehnoloogiad.
 • Моodulõpe kui täiskasvanuhariduse tehnoloogia.

Õppeprotsessi ettevalmistamine

 • Õpilasrühma õpivajaduste väljaselgitamine.
 • Õppekava koostamine ja koolituste/kursuste planeerimine.
 • Õppematerjalide ning vahendite kohandamine täiskasvanuõppes.
 • Õpitulemuste saavutamise hindamine ja analüüs.
 • Õpikeskkonna kujundamine. Hariduskeskkonna modelleerimise meetodid.

Haridusprotsessi läbiviimine

 • Juhtiva õppeprotsessi rolli teadlik valik.
 • Aktiivõppemeetodite kasutamine.
 • Dialoog õppetöös. Tagasiside õpilasele õppeprotsessis.
 • Rühmatöö eripära õpilastega töötamisel.
 • Rühma dünaamika. Rühma arenguprotsessid ning nende juhtimine.
 • Töötamine raskete koolitusel osalejatega.
 • Õpilaste arengu ja motiveerimise toetamine.

Õpetaja professionaalne areng

 • Täiskasvanute koolitaja pädevused.
 • Refleksiivse mõtlemise arendamine. Peegeldustasemed.
 • Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis.
 • Motivatsioon ja eneseareng täiskasvanute õpetajana.
 • Kõnekunst ning avalik esinemine.
 • Professionaalse läbipõlemise ennetamine.
 • Supervisioon täiskasvanutega tundide läbiviimisel.

Eneseanalüüsi koostamine 5. või 6. taseme kutseeksamiks

 • Täiskasvanute õpetaja universaalsete pädevuste analüüs ja kirjeldamine.
 • Andragoogi eneseanalüüsi ettevalmistus.
 • E-portfoolio loomine.
 • Materjali paigutamine elektroonilisse keskkonda.

ÕPPEKAVA

Sihtrühm:

 • igat tüüpi haridusasutuste juhid ja õpetajad, kelle tegevus on seotud täiskasvanuharidusega;
 • personaliosakonna, haridus- või arendusosakonna juhid ja töötajad, kes korraldavad või viivad ettevõttes läbi koolitusi;
 • erinevas vormis koolitusi pakkuvad spetsialistid (seminaride, töötubade, ümarlaudade, õppe sessioone);
 • erinevatele täiskasvanute sihtrühmadele suunatud koolitusprogrammide juhid;
 • äritreenerid ning äri-coachid;
 • täiskasvanutele mõeldud huvitegevuse juhendajad (uute hobide õppimine, kasulike harjumuste omandamine jms.)

Koolituse kogumaht:  180 ak tundi (110 ak tundi auditoorset tööd ja 70 ak tundi  iseseisvat tööd).

Koolitajad: Е. Моrozova, А. Маrtõnov

 

Koolituste tagasiside: 

"Sain palju väärtuslikku teavet. Mul on väga hea meel kohtuda ja tutvuda nii huvitavate inimeste ja õpetajatega. Nüüd on selge, mis suunas edasi minna ja selge, et endas on veel palju arendada. Kursusel tegin enda jaoks väga suure sammu. Täiuslikkusel pole piire, teie aga tiivustate.
Tänan kannatlikkuse eest. AITÄH KÕIGILE!" (Ingeri 2021)

"Muidugi oli kursus mulle kasulik. Läksin sinna pigem Tunnistuse pärast, kuna arvasin, et mul on täiskasvanute õpetamise kogemusi piisavalt, ja kõik tundus selge olevat. Aga niipea, kui Jelena tundi sattusin, muutus kõik. Käisin tundides juba sooviga saada teadmisi. Jelena on suurepärane ekspert, väga kogenud ja temaga on meeldiv suhelda. Iga tund inspireeris ja andis uusi teadmisi. Mul oli sisemine nõue – kursuste koostamise selgeks õppida. Ja see sai ka kursuse käigus rahuldatud.
Vladislav ja Aleksander on tublid. Tekkis tunne, et nad panevad kogu hinge töösse, mitte aga viivad lihtsalt tunde läbi. Üldiselt jäi hea mulje. Nüüd on aeg teadmisi rakendada." (Pavel 2021)

"Tänan andragoogide kursuste eest. Tänu kõrge kvalifikatsiooniga õpetajatele nagu Jelena ja Alexander sain töö jaoks palju uut ja kasulikku materjali, mida juba praegu aktiivselt kasutan vastava andragoogi taseme saamiseks. Soovitan seda koolitust oma kolleegidele." (Galina 2021)

"Aitäh, kursus meeldis mulle väga. Kursus oli korraldatud väga mugavalt. Oli piisavalt palju uut ja kasulikku teavet. Nüüd tunnen end enesekindlamalt ja võin julgelt hakata täiskasvanutele itaalia keelt õpetama. Meeldis, et kursusel oli teoreetiline info täiendatud praktiliste ülesannetega. Pakutud materjal oli kergesti mõistetav. Tänan ETERNAt ja kõiki õpetajaid selle kasuliku kursuse eest." (Irina 2021)

“Kursuse kohta! Suur tänu Jelena Morozovale, tal on annet inimeste poolehoidu võita, positiivset keskkonda luua, ta seletab kõike väga lihtsalt ja selgelt. Tore oli tema loengutel käia. Minu jaoks oli see ülikasulik kursus, avastasin enda jaoks nii palju uut, hakkasin arvutiprogramme paremini mõistma, infot kõrgemal tasemel tajuma. Olen oma teadmisi täiendanud ja nüüd lähenen oma tööle professionaalsemalt! Suur aitäh selle minu jaoks väga kasuliku ja vajaliku kursuse eest!" (Ester 2021)

Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

Töötajaõpi sinine

 
 
 
 


REGISTREERIMINE JA LISAINFORMATSIOON: +372 5263 216 | See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Algus Lõpp Linn / Asukoht Kursuse nimi
11.03.24 15.07.24 Jõhvi Täiskasvanute koolitaja (andragoog)
11.03.24 15.07.24 Tallinn Täiskasvanute koolitaja (andragoog)
18.03.24 15.07.24 Tallinn Täiskasvanute koolitaja (andragoog)
18.03.24 15.07.24 Jõhvi Täiskasvanute koolitaja (andragoog)
22.04.24 30.09.24 Jõhvi Täiskasvanute koolitaja (andragoog)
22.04.24 30.09.24 Tallinn Täiskasvanute koolitaja (andragoog)