Tegevusjuhendaja

Õppekava koostamise alus:

Koolituse eesmärk:

 • Erivajadustega inimeste tegevuste juhina töötamiseks vajalike teadmiste omandamine, mis võimaldab tegevusjuhendajal erivajadustega inimesi nõustada, et nende sotsiaalseid oskusi ning igapäevaste toimingutega toimetulekut parandada ja kindlustada vajalik välisabi.

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab tegevusjuhendaja töö põhimõtteid;
 • arendab, säilitab ja toetab kliendi sotsiaalseid oskusi ja tegevusvõimet;
 • rakendab koostöös teiste tugispetsialistidega meeskonnatöö põhimõtteid;
 • kasutab infotehnoloogilisi vahendeid informatsiooni saamiseks, loomiseks, mõistmiseks ja esitamiseks;
 • oskab anda esmaabi;
 • oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani.

Õppesisu

SOTSIAALABI PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE

 • Tegevusjuhendaja töö põhialused
 • Tegevusjuhendaja roll sotsiaalhoolduse valdkonnas, vastutus, kompetentsid
 • Tegevusjuhendaja isiklikud omadused
 • Eesti erihoolekande põhialused
 • Sotsiaalkindlustuse eriteenused
 • Tegevusjuhendaja tegevust reguleerivad õigusaktid                                                                        
 • Sotsiaalkindlustuse eetilised aspektid
 • Inimõigused sotsiaalkindlustuses

ÜLDTEADMISED PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTE KOHTA

 • Inimarengu elutsükkel
 • Arengupsühholoogia alused
 • Vaimsed häired
 • Psühhopatoloogia
 • Vaimse arengu puue ja seksuaalsus
 • Raske tervisepuue
 • Terviseseisundi jälgimine
 • Psühhiaatrias kasutatavad ravimid

TÖÖ ERIHOOLEKANDETEENUSEID KASUTAVATE INIMESTEGA

 • Erihooldusteenuseid tarbivad sihtrühmad
 • Meeskonnatöö erihoolekandes
 • Füüsilised ja vaimsed puuded
 • Teenuste osutamine tegevjuhendaja töös. Kõige sagedamini osutatavad teenused
 • Sotsiaalsed oskused ja igapäevase elu korraldamine

KLIENTIDEGA TÖÖTAMISE ALUSED

 • Suhtlemise alused
 • Tööd soodustavad ja takistavad tegevusjuhendaja isikuomadused. Oma ressursside otsimine ja stressiga toimetulek. Kunstiteraapia
 • Psüühiliste erivajadustega inimestega suhtlemise eripärad
 • Klientidega töötamise meetodid, reaalsusele orienteerumise tehnika
 • Terapeudilised ja arendavad tegevused klientidega töötamisel
 • Probleemse käitumise juhtimine

SPETSIIFILISED OSKUSED TEGEVUSJUHENDAJA TÖÖS

 • Tegutsemisvõime
 • Sihipärane tegevus
 • Psüühiliste erivajadustega inimese tegevuse analüüs, kohanemine ja hindamine
 • Tegevuse kavandamine

ESMAABIANDJA VÄLJAÕPE

 • inimese eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
 • erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
 • elustamise ABC;
 • esmaabivõtted ja –vahendid. 

Sihtrühm:

 • Inimesed, kes soovivad saada teadmisi ja oskusi abivajadustega täiskasvanu hooldamise valdkonnas;
 • kes on emotsionaalselt stabiilsed ja hea pingetaluvusega ning on valmis töötama psüühikahäiretega inimestega.
 • kellel on kesk- või kõrgharidus.

Õppekeel: vene keel

Koolituse kogumaht: 260 ak tundi (176 ak tundi auditoorset õppetööd, sh 16 ak tundi esmaabiandja väljaõpet, 68 ak tundi praktikat ja 16 ak tundi iseseisvat tööd)

Iseseisev töö kujutab endast tegevusplaani ehk lõputöö koostamist ja tuleb lisaks kirjalikule tööle ka suuliselt esitada. Tegevusplaan on koostatud vormikohaselt, vastavalt esitatud nõudmistele, st õppija oskab analüüsida erivajadustega inimese seisundit ja koostada talle sobiva tegevusplaani.

«Tänan Teid kõrge kvalifikatsiooniga pedagoogilise koosseisu eest. Tänu nende oskuslikule materjali edastusele ning teadmistele oli mul võimalus süstematiseerida ning tõsta oma teadmisi tegevusjuhendajana.

Eriliselt suur tänu kuulub Aleksandr Martõnovile. Huvitavad näited, praktilised soovitused, oskus suhelda ja dialoogi üles ehitada. Kõik oli väga korrektselt ning arusaadavalt mõistetav ning kasutatav! Oli väga huvitav ja informatiivne ning lihtsalt positiivne.
Südamlik tänu TEILE KÕIGILE!» Tatjana Vaino

Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

Töötajaõpi sinine

REGISTREERIMINE JA LISAINFORMATSIOON: +372 5263 216 | See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Algus Lõpp Linn / Asukoht Kursuse nimi
28.05.24 31.10.24 Tallinn Tegevusjuhendaja
28.05.24 31.10.24 Jõhvi Tegevusjuhendaja