Eripedagoogika. Täiskursus

Koolituse eesmärk:

Aidata õpetajal märgata ja analüüsida selliseid erinevusi õpilase arengus, mis nõuavad individuaalset õppekava;
tutvuda mõningate pedagoogiliste võtetega, mis on vajalikud inklüsiivkoolis; anda seadusandlusest ülevaade töötamaks erivajadustega lastega; õpetada käsumeetodil lähenemist pedagoogilises praktikas; õpetada pedagoogile eneseanalüüsi ja enesearendamist; näidata võimalusi edukaks tööks õpilaste arengus isegi väga rasketes situatsioonides.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab töötada erivajadustega lastega;
 • püstitab õpieesmärgid, arendab ja toetab lapsi nende eesmärkide saavutamisel;
 • oskab kasutada oma inimlikke ning kutseressursse;
 • kasutab lapse arengu huvides kooli ressursse ning samuti erinevate spetsialistide ja asutuste võimalusi.

Õppesisu:

Erivajadustega laste õppe- ja kasvatustöö põhimõtted

 • Erivajadustega laste toetamise korraldus.
 • Erivajadustega laste vastuvõtmise alused ja kord õppeasutuses.
 • Kasvatuslike ja hariduslike erivajadustega lastega inklusiivne töö
 • Erivajadustega laste määratlemise põhimõtted.
 • Arengupsühholoogia ülevaade. Individuaalsed iseärasused ja nende arvestamine õppetöös.
 • Erivajadustega laste arengu jälgimine.
 • Individuaalse arengu jälgimise kaardid.

Erivajadustega laste arengu toetamine

 • Kes on kasvatuslike ja hariduslike erivajadustega lapsed tänapäeval?
 • Käitumislikud arengu häired (laste agressioon, erinevad sündroomid ja nende ületamine, hüperaktiivsuse sündroom jt).
 • Erivajadustega laste tunnetuse, tähelepanu, mälu ja mõtlemisprotsesside iseärasused.
 • Intellekti arengu häired ja vaimne taandareng.
 • Autism (mõiste ja diagnoos). Õppeasutuse võimalused.
 • Lapse arengu iseloomustuse kirjeldamine õpetaja poolt.

Pedagoogide meeskonnatöö roll erivajadustega laste toetamisel ja õpetamisel

 • Töökorralduse alused erivajadustega lastele teenuste osutamisel
 • Pedagoogide ja vanemate koostöö erivajadustega laste õpetamisel.
 • Vanemate psühholoogiline toetamine, töö erivajadustega laste vanematega.
 • Erivajadustega laste toetamine ja neile teenuste osutamine.
 • Meeskonnatöö roll erivajadustega laste toetamisel ja õpetamisel

Eripedagoogi isiklikud omadused

 • Isiklikud iseärasused, mis soodustavad ja takistavad HEV-lastega töötamist.
 • Käitumisprogrammid, pedagoogilised stereotüübid – eripedagoogi „repertuaar“.
 • Pedagoogi adaptatsioon ja ressursside otsimine.
 • HEV-lastega töötavate pedagoogide testimine, nõustamine ja supervisioon.
 • Meeskonnatöö oskused.
 • Vanematega koostöö. Pedagoogi ja vanema vahelise koostöö eripära, pedagoogi mõju võimalused ja piirid.

Adaptatsiooni probleemid

 • Inimese adaptatsioonilised ressurssid.
 • Õppija adaptatsioon õppimistingimustega.
 • Pedagoogi adaptatsioon õppija iseärasustega.
 • Kooli kui organisatsiooni adaptatsioonilised ressurssid.

Eesmärkide püstitamine HEV-lastega töös

 • Pedagoogi roll õppe-eesmärkide püstitamisel.
 • Lähema arengu ala kui õppe-eesmärk.
 • Õppeasutuses õppimine on lapse sotsialiseerumise osa.
 • Koostöö õppeprotsesis, eesmärkide sarnasused ja erinevused

Pedagoogilised oskused ja pädevused

 • Lapse arengut toetavate õppetingimuste loomine
 • Mitteverbaalne kommunikatsioon (praktilise kasutamise võimalused ja piirangud)
 • Õppeteraapiad: liivateraapia, saviteraapia, neurograafika
 • HEV-laste hindamine, praktilised näited.

Õppekava

Koolitajad: А.Lensment, J. Ditjatkina, J. Tihhonova, D. Fort, E. Morozova

Koolituse kogumaht: 320 ak. tundi (210 ak. tundi auditoorset tööd ja 110 ak. tundi iseseisvat tööd)

Õppekeel: vene keel

Õppemaks:

 • 1995,00 eurot + km

Hinnas on koolitusteenused, õppematerjalid.

Koolitus võib toimuda nii õpperuumis kui ka veebikeskkonnas. Veebikeskkond võimaldab õppijal osaleda koolitusel, lahkumata kodunt või töölt, siis, kui tal ei ole võimalust tulla õpperuumi. Veebikeskkonna kasutamine annab meie koolituskeskusel võimaluse kaasata õppetöösse kõrgkvalifitseeritud lektoreid/õppejõude, vaatamata koolituse toimumise kohale. Veebikeskkonna kasutamise juhendiga võib tutuvuda siin.

Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

Töötajaõpi sinine

 

 

 

 

REGISTREERIMINE JA LISAINFORMATSIOON: +372 5263 216 | koolitus@eterna.ee

Algus Lõpp Linn / Asukoht Kursuse nimi
09.09.24 30.05.25 Jõhvi Eripedagoogika. Täiskursus
09.09.24 30.05.25 Tallinn Eripedagoogika. Täiskursus