Projektijuht (6. tase)

prtj min 1

 

 

 
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile PROJEKTIJUHT, tase 6 vastavad kompetentsid.

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärk on teadmiste ja oskuste omandamine, mis võimaldab õppijal töötada projektijuhina.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kasutada projektijuhtimise võtteid projekti kulgemise erinevatel etappidel;
 • oskab hinnata projektikvaliteedi riske ja taset;
 • omab teadmisi ja pädevusi, kuidas töötada meeskonnas, koostada projektidokumente;
 • oskab töötada programmis MS Project.

Õppesisu

PROJEKTITEGEVUS ORGANISATSIOONIS

 • Projekti tegevuste põhimõisted. Projektide klassifikatsioon.
 • Erinevused projektijuhtimise ja traditsioonilise juhtimise vahel.
 • Projekti elutsükkel ja etapid. Projektijuhtimise standardid.
 • Projekti põhikiri. Esialgne kulude kalkulatsioon.

PROJEKTIJUHTIMISE PROTSESSID

 • Projekti algatamise protsessi rühm. Projektis osalejad ja huvigrupid. Projekti hierarhiline struktuur.
 • Projekti planeerimine. Tööjaotuse struktuur.
 • Projekti planeerimine: ajakava haldamine. Võrgugraafik, Gantti diagramm
 • Projekti planeerimine: ressursside haldamine. Riskide kindlaks tegemine. Kvaliteedi mõõdikud.
 • Töö koosseisu ja kestuse määramine. Eesmärkide väljatöötamine, oma projektiplaani koostamine.
 • Projektide täitmise protsesside rühm. Juhtimistegevuse tsükkel.
 • Järelevalve- ja kontrollprotsesside rühm. Kontrollimeetodid. Kontrollimise iseärasused.
 • Kommunikatsiooni juhtimine projektis. Projektitegevuste koordineerimine.

PROJEKTIJUHTIMINE JA ARUANDLUS

 • Kulude haldamise kavandamine projektis. Projekti hinnang ja eelarve.
 • Oma projekti eelarvestamine.
 • Kvaliteedijuhtimine projektis. Projekti kvaliteedikriteeriumide määramine.
 • Riskide juhtimine. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed riskid.
 • Projekti muudatuste haldamine. Käimasolevate muudatuste rakendamine.
 • Kulude kontroll. Kulude juhtimine projektis. Teenitud väärtuse meetod.
 • Hanked ja lepingute haldamine. Lepingute tüübid.
 • Projektide integreerimise juhtimine.
 • Projekti lõpule viimine. Projekti dokumentatsioon.

PROJEKTI TEGEVUSTE PLANEERIMINE MS PROJECTIS

 • Disainitarkvara
 • Töö lihtsate projektidega
 • Tabelite ja arvandmete töötlemine Excelis
 • Ajakava MS Projectis
 • Ressursside planeerimine MS Projectis
 • Projekti optimeerimine
 • Õppijate nõustamine oma projektide koostamisel

SUHTLEMINE PROJEKTIMEESKONNAS

 • Projektimeeskonna moodustamine ja juhtimine
 • Projektijuhi roll
 • Läbirääkimisoskused
 • Projektide konfliktide juhtimine

HINDAMINE

 • Projektitöö esitlus ja kaitsmine

Õppekava

Sihtrühm:

 • Isikud, kes tunnevad huvi uue eriala omandamise vastu.
 • Ettevõtete juhid, projektijuhid ning projektimeeskonda ja juhtkonda kuuluvad töötajad, kes on huvitatud oma erialase taseme tõstmisest.

Koolituse kogumaht: 202 ak tundi (142 ak tundi auditoorset tööd ja 60 ak tundi iseseisvat tööd).

Koolitajad: J. Bõstrova, E. Morozova, V. Jevsejev

Õppemaks:

 • rühm (4 - 7 inimest) - 1846,00 eurot + km
 • rühm (8 inimest ja rohkem) - 1704,00 eurot + km

Hinnas on koolitusteenused, õppematerjalid.

Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

Töötajaõpi sinine

 
 
 

 

 

Toimumiskoht: Uus 2, Jõhvi

Koolitus võib toimuda nii õpperuumis kui ka veebikeskkonnas. Veebikeskkond võimaldab õppijal osaleda koolitusel, lahkumata kodunt või töölt, siis, kui tal ei ole võimalust tulla õpperuumi. Veebikeskkonna kasutamine annab meie koolituskeskusel võimaluse kaasata õppetöösse kõrgkvalifitseeritud lektoreid/õppejõude, vaatamata koolituse toimumise kohale. Veebikeskkonna kasutamise juhendiga võib tutuvuda siin.

 

Tagasiside koolitusest:

"Olen kursustega väga rahul. Sain kõik, mida nendelt ootasin, ja veelgi rohkem. Mulle meeldis väga see, et kursustel esitati üksikasjalik, samm-sammu haaval ja arusaadav teave materjali omandamiseks. Mind köitis lektori tähelepanelik lähenemine osalejatele, näidete mitmekesisus. Kasulikud olid lingid ja õppematerjalid, õppejõu näited. Meeldis ka koolituse interaktiivsus (võimalus vaadata loengute salvestusi, esitada küsimusi sotsiaalvõrgustikes, esitada küsimusi veebiseminaril). Sain aru projekti ettevalmistamise ülesehitusest ja etappidest, püüan seda oma praktikas rakendada. Tänan teid väga!" (Svetlana)

"Koolitus oli väga kasulik. Saadud teadmisi hakkan kasutama oma töös. Sain tuttavaks huvitavate inimeste ja toredate koolitajatega. Mul on hea meel, et ma sain õppida teie koolituskeskuses, mulle meeldis kõik. Õppematerjal, mis kohati oli päris raske, oli esitatud väga arusaadavalt. Selle eest tahan tänada väga Jelena Bõstrovat. Lisaks, suur tänu Jelena Morozovale, kes viis läbi toreda sisekommunikatsioonide koolituse." (Julia)

"Hästi palju kasulikku informatsiooni sain sellelt koolituselt. Väga meeldiv oli, et kutsutakse välismaa spetsialiste. Samuti meeldis saab alati küsida kui tekkivad arusaamatused ja saada kohe konsultatsiooni, kui on vaja. Koolitus oli SUPER! Meeldis kõik - pedagoogide suhtumine ja informatsiooni edastamine." (Aleksei)

REGISTREERIMINE JA LISAINFORMATSIOON: +372 5560 5751 | koolitus@eterna.ee

Toimumiskoht

Jõhvi
12.06.24
27.09.24

Kursuste tellimine

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input