Raamatupidamine

accountancy and audit

 

 

 

 

 

 

Antud õppekava on koostatud vastavalt EV kutsestandardile. läbimisel omandavad õppijad kutsestandardile Raamatupidaja, tase 5 vastavad teadmised ja kompetentsid.

Koolituse eesmärk: anda teadmisi raamatupidamise terminoloogiast ja põhitõdedest  ning omanda oskusi, mis võimaldab õppijal töötada raamatupidajana, täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kasutada raamatupidamise korraldamist reguleerivaid õigusakte ning tunneb raamatupidamisalast terminoloogiat;
 • kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi;
 • tunneb käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid ning oskab täita maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi mikro- ja väikeettevõtja lühendatud finantsaruannete koostamisest;
 • oskab sisestada raamatupidamisprogrammi (StandardBooks ja 1C näitel) algdokumente  ning saada ja kontrollida väljundeid.

Õppesisu

FINANTSARVESTUS

 • Alusteadmised raamatupidamisest ja seda reguleerivatest õigusaktidest.
 • Majandusaasta aruanne (mõiste, osad ja koostamise põhimõtted, raamatupidamiseaastaaruande alusprintsiibid, raamatupidamise aastaaruannete võrreldavus).
 • Töö ja palgaarvestus. Töölepinguseadus. Palgasüsteem, palgaelemendid ja dokumentatsioon.
 • Töötasu arvestamine. Puhkusetasu arvestamine. Haiguslehehüvitise arvestamine. Keskmise palga arvestus. Tööjõu maksud ja nende arvestamine.
 • Sularaha ja pangatehingud. Kassaraamat, kassa sissetulekuorderid, kassa väljaminekuorderid
 • Müügiarvete koostamine; müügiarvele laekumine;; ettemaksud.
 • Ostuarvete arvestamine–ostuarvete laekumine.
 • Põhivarade arvestus; amortisatsiooni arvutamine; põhivarade mahakandmine, müük.
 • Varude arvestus, Inventeerimine.
 • Omakapitali arvestus.
 • Reguleerimis- ja lõpetamiskanded.

MAKSUARVESTUS

 • Maksundus ja seda reguleerivad õigusaktid.
 • Maksudeklaratsioonide täitmine ja esitamine.
 • Maksude planeerimine ja analüüs.

JUHTIMISARVESTUS

 • Kulu- ja juhtimisarvestuse alused.
 • Statistika alused.
 • Ettevõtte tegevuse analüüs.

RAAMATUPIDAMISE TARKVARA

 • Töö alustamine raamatupidamisprogrammidega StandardBooks ja 1C Raamatupidamine: seadistused, dokumendimallid, kontoplaan, dokumentide sisestamise loogika.
 • Finantsmoodul: seadistused, registrid, aruanded.- bilanss; kasumiaruanded; käibemaksuaruanne.
 • Pearaamat, päevaraamat ja käibeandmik.
 • Kassa: kassaraamat; kassa sissetulekuorderid, kassa väljaminekuorderid, tasaarveldused.
 • Kulud: kuluaruanded, aruandvad isikud.
 • Müügireskontro: müügiarvete kujundaminae, koostamine ja saatmine.
 • Ostureskontro:  ostuarvete sisestamine.
 • Põhivara moodul: põhivarade ost ja müük, amortisatsiioni arvestus, põhivarade makandmine.
 • Aruandluse kooostamne: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne.

Sihtrühm: 

Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada teadmisi ja pädevusi raamatupidamise ja finantsarvestuse valdkonnas, mis võimaldavad töötada raamatupidaja assistendi ja/või raamupidajana ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.

Koolituse kogumaht: 200 ak tundi (170 ak tundi auditoorset tööd ja 30 ak tundi iseseisvat tööd)

 

Tagasiside koolitusest:

Janika: "Raamatupidamise kursus oli uus ja väga huvitav õpe minu jaoks. Meil oli väga hea kollektiiv ja iga tund andis rõõmutunde."

Jekaterina: "Sain teada palju kasulikku, mõni teadmisi kasutan juba oma elus."

Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

Töötajaõpi sinine

 
 
 
 
 

REGISTREERIMINE JA LISAINFORMATSIOON: +372 5560 5751 | See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Algus Lõpp Linn / Asukoht Kursuse nimi
14.03.24 26.07.24 Jõhvi Raamatupidamine (eesti keeles)
14.03.24 26.07.24 Tallinn Raamatupidamine
11.04.24 31.07.24 Tallinn Raamatupidamine
11.04.24 31.07.24 Jõhvi Raamatupidamine (eesti keeles)