Sekretär

Eterna 1 стр min

Antud õppekava on koostatud vastavalt EV kutsestandardile. läbimisel omandavad õppijad kutsestandardile Sekretär, tase 5 vastavad teadmised ja kompetentsid.

Koolituse eesmärk: Anda teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud sekretärina töötamiseks.

Koolituse lõpuks õppija

 • oskab pidada ametlikku kirjavahetust;
 • loob ja toetab dokumendiringlust ettevõttes;
 • korraldab tööd vastavalt sekretäri tööga seotud õigusaktidele;
 • loob ja arendab organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsioone; 
 • teeb organisatsiooni ja väliskeskkonna koostöö analüüsi; 
 • koostab personali tööga seotud dokumente. 

Õppesisu

ASJAAJAMISE KORRALDAMINE:

 • Asjaajamise standardid EV-s (EVS) ja EL-s
 • Dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivad õigusaktid
 • Asjaajamise kord ja korraldamine
 • Asjaajamise korraldamise etapid väikeettevõttes 

DOKUMENTIDE LOOMINE:

 • Digitaalne haldussüsteem (DHS)
 • Kehtivad tavad dokumentide koostamisel.
 • Dokumentide loomine: elemendid ja rekvisiidid
 • Dokumentide ringlus, selle korraldamine
 • Dokumentide põhiliigid: kiri, käskkiri, protokoll jt
 • Dokumentide vormistamise kord
 • Dokumentide loomise tüüpilised näited

ARHIIVITÖÖ KORRALDAMINE:

 • Arhiivihaldust reguleerivad õigusaktid
 • Dokumentide säilitamise ja kasutamise nõuded
 • Dokumentide elektrooniline säilitamissüsteem
 • Arhiivi koosseisu ülevaate koostamise alused

AMETLIK EESTI KEEL:

 • Eesti kirjakeele normid kirjalike dokumentide koostamisel

ARVUTI KASUTAMINE:

 • Arvutiga töötamise põhireeglid, failisüsteemi loomine
 • Töö Internetis
 • Infoohutusnõuete järgimine
 • Sisend-väljundi-, digi- ja abiriistvara (faks, laminaator, shredder) kasutamine
 • Kontoritarkvara kasutamine
 • Asjaajamise automatiseerimise võimalused

TÖÖ PERSONALIGA:

 • Personalitöö alused
 • Personalitöö põhidokumendid: isiklikud toimikud, ametijuhendid, instruktaaz, koolitus
 • Isiklike andmete kaitsmine (GDPR nõuded)
 • Personali valik, kohandamine ja koolitus

ÄRIEETIKA:

 • Klientide tüübid ja nende ootused
 • Etikett: riietus, mitteverbaalne suhtlemine, firma ja selle töötajate esitlemine
 • Telefonikõne etikett
 • Korraldamise kultuuri alused
 • Konfliktide lahendamine

ETTEVÕTTE TEGEVUSE ALUSED:

 • Ettevõtlus väikeettevõttes: Eesti Vabariigi seadusandlikud alused
 • Raamatupidamise dokumentide ringluse ja maksustamise alused
 • Ettevõtte tegevuse peamised näitajad 

FIRMA SISE- JA VÄLISSUHTLUS:

 • Tulemusliku suhtlemise võtted
 • Kohtumiste ja ametialaste läbirääkimiste korraldamine
 • Ühiskondlike sidemete teostamine
 • Sisemised kommunikatsioonid kui eesmärkide saavutamise võtted
 • Kommunikatsioonide loomise ja toetamise võtted
 • Klientidega töötamise automatiseerimise võimalused
 • Tagasiside ja selle roll juhtimiskommunikatsioonides
 • Konstruktiivse koostöö põhimõtted: äri, ärisuhete ja isiksuse tervislikkuse säilitamine ning arendamine
 • Töötajate tüüpide iseärasused ja koostöö võtted
 • Isikliku töökuse säilitamine

TÖÖÕIGUSE ALUSED:

 • Töösuhete vormistamise seadusandlikud vormid
 • Tööandja ja töötaja põhiõigused ja -kohustused
 • Tööaeg sh ületunnitöö ja selle piirangud, lühendatud tööaeg

PROJEKTIJUHTIMINE:

 • Projektijuhtimise alused
 • Projekti planeerimine: võrkgraafik ja vastutuse matriks
 • Projekti eelarve koostamine
 • Projektitöö koordineerimine
 • Projekti lõpetamine
 • Projetijuhtimise automatiseeritud süsteemid

Sihtrühm:

 • Uue eriala omandamisest huvitatud isikud
 • Kvalifikatsiooni tõstmisest huvitatud sekretärid

Koolituse kogumaht: 224 ak tundi (170 ak tundi auditoorset tööd ja 54 ak tundi iseseisvat tööd).

Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

Töötajaõpi sinine

 
 
 
 
 

REGISTREERIMINE JA LISAINFORMATSIOON: +372 5560 5751 | See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Algus Lõpp Linn / Asukoht Kursuse nimi
28.02.24 28.06.24 Tallinn Sekretär
27.03.24 26.07.24 Tallinn Sekretär
24.04.24 31.07.24 Tallinn Sekretär