как спрогнозировать, кто будет нужен на рынке труда через 5 лет

Как спрогнозировать, кто будет нужен на рынке труда через 5 лет

Мир стремительно меняется, и те профессии, которые казались востребованными сегодня, могут стать ненужными уже через несколько лет. Вопрос о том, куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом, волнует не только школьников, но и взрослых людей с уже состоявшимися карьерами. Многие задумываются о смене деятельности, стремясь адаптироваться к переменам и оставаться релевантными в динамичной реальности.

AASTAKS 2030 SUURENEB VAJADUS SOTSIAAALTÖÖTAJATE JÄRELE

uudisedSotsiaalsed elukutsed mängivad olulist rolli ühiskonna heaolu tagamisel. Eestis nagu ka paljudes teistes riikides, on sotsiaaltööalased elukutsed väga aktuaalsed, eriti tänapäeva maailmas, kus iga-aastaselt kasvavad väljakutsed selles valdkonnas, demograafilised muutused, kaasav haridus ning sotsiaalne lõiming.

Teile tähelepanuks tutvustame OSKA uuringu tulemusi sotsiaalvaldkonna töös:

Aastaks 2030 suureneb tööhõive sotsiaaltöös ligikaudu 20%.