Koolituskeskus ETERNA korraldab eesti keele kursusi Ida-Virumaa õpetajatele

idaviruopetaja logod eesti

Selle õppeaasta alguses sai meie koolituskeskuse meeskond rõõmsa uudise: Eterna Koolituskeskuse koostatud projekt „Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele“ oli tunnistatud edukaks, ja me saime võimaluse korraldada keeleõpet meie maakonna õpetajatele.

Septembri lõpus ja oktoobri alguses alustavad oma õpinguid koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad Ida-Virumaa erinevates kohtades: Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Ahtmes ja Kohtla-Järvel. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) poolt korraldatavate keelekursuste eesmärgiks on anda õpetajatele võimalust parandada oma eesti keele oskust ja aidata valmistuda eesti keele riiklikuks tasemeeksamiks. Antud projekti raames hakkavad Ida-Virumaa õpetajad õppima riigikeelt B2- ja C1-taseme kursustel. Koolituse maht on päris suur - 210 akadeemilist tundi. Lisaks korraldatakse viis koolituspäeva, millal eesti keele õppimine toimub mitteformaalses õppevormis, näiteks õppijad külastavad Ida-Virumaa huvitavamaid paiku ja üritusi, kus neil on võimalik praktiseerida keelt eestikeelses keelekeskkonnas. Keelekursused algavad 2018. aasta septembris ja lõpevad 2019. aasta mais.

Ida-Virumaa õpetajate koolituste projekti elluviija on Eterna Koolituskeskus ja rahastaja on Haridus- ja Teadusministeerium.