KOOLITUSKESKUS ETERNA KORRALDAB EESTI KEELE KURSUSI IDA-VIRUMAA ÕPETAJATELE

idaviruopetaja logod eesti

ETERNA Koolituskeskus 2019-2020 õppeaastas on jälle Integratsiooni Sihtasutuse partneriks projekti „Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele“ ellu viimise raames.

Projekti raames osalevad 120 õpetajat Narvas, Sillamäel, Jõhvis ja Kohtla-Järvel eesti keele koolitusel (250 ak.tundi) eesmärgiga parandada oma keeleoskust ühe taseme võrra ning valmistuda eesti keele riiklikuks tasemeeksamiks.

Juba septembri lõpus koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajate 8 õpperühma alustas oma tööd.   Lisaks auditoorsele tööle korraldatakse koolituspäevi, millal eesti keele õppimine toimub mitteformaalses õppevormis, näiteks õppijad külastavad Ida-Virumaa huvitavamaid paiku ja üritusi, kus neil on võimalik praktiseerida keelt eestikeelses keelekeskkonnas. Keelekursused lõpevad 2020. aasta mais.

Projekti tellijaks on Integratsiooni SA (www.integratsioon.ee) , projekti toetajaks on Haridus- ja Teadusministeerium. Projekti teostamise periood on september 2019 – mai 2020.