AASTAKS 2030 SUURENEB VAJADUS SOTSIAAALTÖÖTAJATE JÄRELE

uudisedSotsiaalsed elukutsed mängivad olulist rolli ühiskonna heaolu tagamisel. Eestis nagu ka paljudes teistes riikides, on sotsiaaltööalased elukutsed väga aktuaalsed, eriti tänapäeva maailmas, kus iga-aastaselt kasvavad väljakutsed selles valdkonnas, demograafilised muutused, kaasav haridus ning sotsiaalne lõiming.

Teile tähelepanuks tutvustame OSKA uuringu tulemusi sotsiaalvaldkonna töös:

Aastaks 2030 suureneb tööhõive sotsiaaltöös ligikaudu 20%.

Kõige enam prognoositud perioodil  (2020–2030)  on nõutud hooldustöötajad. Samuti suureneb vajadus tegevusjuhtide, tugiisikute, sotsiaaltöötajate ja konsultantide, lastekaitse- ja peretöö spetsialistide ning erivajadustega laste hoidjate järele.

 • Valdkonnapõhine tööhõive ja tööjõunõudluse prognoos ei näe ette töötajate arvu vähenemist üheski põhivaldkonnas. Enamikul suurematel ametialadel kasvab nii tööhõive kui ka vajadus uute töötajate järele
 • Nõudlus tööjõu järele kasvab ka kõrval tegevuste tööhõive kaudu.
 • Kvalifitseeritud töötajate hulgas enim nõutud on erinevad tervishoiuvaldkonna teadmised.
 • Klientide kalduvus muutuda keerukamateks, tekitab vajaduse mõista keerulisemaid vaimseid ja füüsilisi erivajadusi ning traumasid.
 • Sotsiaaltööga seotud erialadel on võimalik saada teadmisi:
       - kõrgharidus Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, TalTechis;
       - kutseharidus – seitsmes õppeasutuses ja neljal õppekaval

Meie keskus on üks juhtivamaid kutseõppe pakkumisel järgmistes programmides:

-   Tugiisik
-   Tegevusjuhendaja
-   Lastehoiu spetsialist/lasteaiaõpetaja abi
-   Eripedagoogika

Lisaks võite kaaluda järgmisi programme:

 • Esmaabi
 • Psühholoogia kursus: “Perekonnapsühholoogia alused ja nõustamine süsteemse-fenomenoloogilise lähenemise raames”

Enda psühholoogilise heaolu toetamiseks soovitame:

 • Psühholoogi konsultatsioone
 • Suletud terapeutiline rühm
 • Inimese Disain (individuaalsed konsultatsioonid või kursus Elades oma Disaini)

Vallates infot riigi tööjõuturu kohta, te võite teha tarku otsuseid, et saada täiendõpet, ehitada oma karjääri ning kindlalt astuda tulevikku.

 

Lugupidamisega

Eterna Koolituskeskuse meeskond